Sähköautonlataus taloyhtiössä

Kevät tekee tuloaan ja taloyhtiöiden yhtiökokoukset lähestyvät. Sähköautonlatausratkaisut ovat monessa taloyhtiössä esillä ja koskettavat sitä kautta myös kaikkia osakkeenomistajia. Taloyhtiössä yhdenvertaisuusperiaatteen pitäisi toteutua kaikkien osakkaiden kesken tasavertaisesti ja sen takia asiaan on usein hankala saada yhteistä päätöstä. Ne ketkä omistavat sähkö- tai hybridiauton haluaisivat latausaseman taloyhtiön pihaan, jotta autoa olisi mahdollista ladata yön aikana omalla parkkipaikalla. Polttomoottoriauton omistajat taas eivät välttämättä haluaisi osallistua kustannuksiin koska heillä ei ole latausasemalle tarvetta.

Taloyhtiöiden olisi hyvä ennakoida ja käsitellä sähköautonlataus ratkaisua koska asia tulee yleensä viimeistään esille, kun ensimmäinen asukas hankkii sähkö- tai hybridiauton.

Sähköautonlataus, hybridi, sähköauto, ev-charging, sähköauton latausinfra, sähköauton latausasema latausasemat
Toteutimme As Oy Paimensadolle 46 autopaikan älykkään latausjärjestelmän. Kuvassa Sami Jukarainen (vas.) FRG Groupilta sekä Pasi Puustinen Paimensadolta.

Hankkeen eteneminen taloyhtiössä

Taloyhtiössä ladattavien autojen lataus voidaan ratkaista monella eri tavalla. Hyvä lähtökohta on teettää aluksi sähköauton latauskartoitus, jossa kartoitetaan paljonko taloyhtiön sähköliittymässä ja keskuksessa on reserviä sähköautojen latauslaitteille. Kartoituksessa selvitetään samalla, voidaanko nykyistä sähköliittymää tarvittaessa suurentaa.

Kun kartoitus on tehty, käydään taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa läpi eri ratkaisumalleja ja valitaan vaihtoehto, joka vastaa parhaiten taloyhtiön tarpeita. Yleensä puntaroidaan riittääkö taloyhtiössä hidas lataus 1,8 kW, joka lataa yössä noin 20 kW. Tällöin yhdellä latauksella ajaa keskimäärin 100 km. Toinen vaihtoehto on rakentaa taloyhtiöön keskinopea latausjärjestelmä 3,7 kW- 22 kW, jolloin auton akku latautuu yönaikana latauslaitteesta riippuen 40 kW – 100 kW.

Keskinopeassa latausjärjestelmässä käytetään yleensä kuormanhallintaa, jolla rajoitetaan tarvittaessa latauslaitteiden tehoa. Tällä varmistetaan, ettei kiinteistön sähköjärjestelmä ja pääsulakkeet kuormitu liikaa.

Kun ratkaisumalli on selvillä, tehdään alustavat suunnitelmat ja tarjous sähköauton latausinfran rakentamisesta sekä latauslaitteiden asennuksesta taloyhtiölle. Tällä toimintamallilla hallitus ja isännöitsijä pystyvät yhtiökokouksessa esittämään ratkaisua järjestelmästä ja keskustelemaan lopullisesta rakentamispäätöksestä sekä siihen kohdistuvista kustannuksista. Yleensä taloyhtiö maksaa latauslaiteinfran uusimisen kokonaisuudessaan ja asukkaan kustannukselle jää latauslaitteen hankkiminen.

Ratkaisu vaihtoehdot

Sähkö- ja hybridin latauskustannukset voidaan hoitaa monella tapaa. Alla eri erimerkkejä miten ladattu sähköenergia ja kustannukset saadaan kohdistettua oikein, ettei taloyhtiölle tai osakkaille koidu ylimääräisiä kustannuksia.

Latauslaite kiinteällä energiamittarilla:
  • Taloyhtiöön asennetaan latauslaitteet kiinteällä energiamittarilla. Asukas tai huoltoyhtiö käy paikan päällä lukemassa kulutuslukeman esim. 3-6kk välein ja lukema ilmoitetaan isännöitsijälle, joka hoitaa laskutuksen taloyhtiössä sovitulla sähköenergian hinnalla.
Latauslaite pilvipalvelulla:
  • Taloyhtiöön asennetaan älykkäät latauslaitteet, joiden kulutuslukemat saadaan pilvipalvelusta. Pilveen jää kaikkien lataajien kulutustiedot ja sieltä otetaan sovitun aikavälein raportti, jonka perusteella isännöitsijä laskuttaa auton omistaa käytetystä sähköstä.
  • Taloyhtiöön asennetaan yksi tehokkaampi latauslaite esim. 2×22 kW, jota ohjataan kuormanhallinnalla ja johon on rakennettu verkkoyhteys. Ladattavan auton omistajille tehdään omat RFID- tunnisteet, joilla tunnistetaan kuinka paljon käyttäjät ovat ladanneet autoaan ja laskutus samalla tavoin isännöitsijän kautta.
Latauslaite pilvipalvelulla sekä palveluntuottajan ylläpidolla:
  • Latauslaitteet voidaan yhdistää ulkopuoliseen palveluntuottajaan, joka hoitaa laskutuksen suoraan käyttäjän kanssa. Taloyhtiö määrittelee palveluntuottajan kanssa sähköenergian hinnan ja palveluntuottaja hoitaa laskutuksen. Edellytyksenä että järjestelmä on liitetty verkkoon ja kulutustiedot välittyvät reaaliajassa palveluntuottajalle. Tämä on hyvä vaihtoehto varsinkin silloin kun taloyhtiössä on useita ladattavia autoja. Taloyhtiö tekee suoran sopimuksen palveluntuottajan kanssa, tästä aiheutuu taloyhtiölle järjestelmän perustamismaksu ja sen jälkeen kuukausimaksu/ latauslaite. Tällaisia palveluntuottajia on esimerkiksi Wattery ja E-Parking.

 

FRG Group Oy toteuttaa kiinteistöjen- ja parkkihallien sähköautonlataushankkeet kokonaisvaltaisesti ammattitaidolla kartoitus-suunnittelu-toteutus periaatteella. Ota yhteyttä ja kutsu asiantuntijamme käymään. Kartoitetaan yhdessä taloyhtiöön kustannustehokas ratkaisu, joka palvelee sähköautoilijoita eikä rasita asukkaiden kukkaroa. 

 

Charge your EV wisely