Kilpailun Säännöt

1. Järjestäjä

Kilpailun järjestää FRG Group Oy (Y-tunnus: 2882199-4, jäljempänä ”FRG”). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja.

2. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta FRG:n palveluksessa olevia henkilöitä. Kilpailuun voi osallistua tykkäämällä FRG-Facebooksivusta ja kommentoimalla kilpailujulkaisuun. Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 14.3.2023 ja päättyy 17.3.2023 klo 18.00. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kaksi (2 kpl) pääsylippu Kalpan peliin 18.3.2023. Kilpailun voittaja arvotaan 17.3.2023 kilpailuajan päätyttyä. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

5. Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen

Kilpailun voittaja arvotaan osallistumisajan päätyttyä ja palkinnosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Mikäli palkinnon voittanut osallistujaa ei tavoiteta virheellisten yhteystietojen vuoksi taikka palkinto palautetaan virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, palkinto voidaan arpoa uudelleen. Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Palkinto toimitetaan voittajalle joko henkilökohtaisesti Kuopion alueella, taikka kirjekuorella muualle suomeen.

6. Vastuut

Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Järjestäjä maksaa postituskulut palkinnon toimittamisesta voittajalle. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa FRG:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. FRG:n vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Osallistuja myöntää FRG:lle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä tai lausumaa kilpailuun liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.