Energiatehokkuus ja ESG

loisteputki T8 T5 Led-putki led-valoputki energiatehokkuus ESG Rohs direktiivi ESG-raportointi ESG-rapotti

ESG, eli Environmental, Social ja Governance (suom. ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa), kuvastaa yrityksen vastuullisuuden kolmea pilaria, ja niiden tarkastelu on noussut monien sijoittajien ja yritystoimintaa arvioivien tahojen keskiöön. Näin ne ovat myös löytäneet tiensä keskeisiksi teemoiksi yritysten strategioissa. ESG-asiat ovat tuttuja monelle sijoittajalle ja hallitusammattilaiselle, mutta sen todellinen merkitys yritysten toimintaan on vasta hahmottumassa. Miten se vaikuttaa yritysten strategioihin, päätöksentekoon ja toimintaan? Miksi juuri nyt on tärkeää ymmärtää ja soveltaa ympäristövastuullisuuden ja kestävyyden periaatteita?

ESG:n merkitys liiketoiminnassa

Asia saattaa ensikuulemalta kuulostaa turhalta lisäbyrokratialta ja raportoinnilta. Ja kivireki siitä syntyykin, jos asioita ei opetella tekemään alusta lähtien osana yrityksen arkea mitattavasti ja suunnitelmallisesti. ESG:n ympäristöasiat ovat onneksi usein konkreettisimpia ja mitattavimpia toimenpiteitä yrityksen vastuullisuustyössä ja ne tarjoavat selkeitä taloudellisia hyötyjä sekä vastaavat mm. EU:n asettamiin kestävyystavoitteisiin.

Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että kun tehostetaan energiankäyttöä, vähennetään CO2-päästöjä ja säästetään energialaskussa. Lisäksi, kun luovutaan vaarallisten aineiden käytöstä, poistuu kierrätyskuluja ja luonto kiittää. Uskon, että ESG-malli ohjaa meitä kaikkia kohti parempaa kilpailukykyä.

Energiatehokkuus ja ESG

Energiatehokkuus on olennainen osa yritysten ympäristövastuuta ja se kietoutuu tiiviisti ESG-toimintaperiaatteiden ympärille. Uudenaikaiset valaistusjärjestelmät, uusiutuvan energian hyödyntäminen ja älykkäät lämmitys- sekä jäähdytysratkaisut ovat avaintekijöitä, jotka mahdollistavat yritysten siirtymisen kohti vihreämpää energiankäyttöä.

Teknologiainvestointien myötä yritykset eivät ainoastaan vähennä energiankulutustaan ja leikkaa hiilipäästöjään, vaan konkreettiset ja mitattavat teot myös viestivät sijoittajille ja asiakkaille yrityksen sitoutuneisuudesta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikka energia- ja ympäristöasiat vaativatkin perehtymistä ja investointeja, oikein suunniteltuna myönteinen suunta alkaa näkyä viivan alla heti.

Haasteet ESG-raportoinnissa

ESG-raportointi vaatii yrityksiltä uudenlaista lähestymistapaa tiedonkeruuseen ja -analyysiin, mikä voi olla haasteellista etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole käytössään tarvittavia resursseja tai osaamista vastuullisuusraportointia varten. Energiakulutuksen ja ympäristövaikutusten laskenta on olennainen osa raportointia ja auttaa yrityksiä ei vain täyttämään raportointivaatimuksia, vaan myös tekemään konkreettisia toimenpiteitä ja päätöksiä. Tämä tarkoittaa mm. tietoon perustuvia investointipäätöksiä uusiin teknologioihin, älykkäisiin ratkaisuihin, analyyseihin ja automaatioon, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen energiakulutuksen seurannan ja paremman ymmärryksen, miten eri toimenpiteet vaikuttavat yrityksen ympäristökuormaan sekä energiatehokkuuteen. Yhä useammin ESG-periaatteiden noudattamista ja mitattavuutta vaaditaan koko myös toimitusketjulta.

EU:n RoHS-direktiivi ja ESG

EU:n RoHS-direktiivi (TUKES) on merkittävä esimerkki siitä, miten lainsäädäntö voi ohjata yrityksiä kohti kestävämpiä käytänteitä. Direktiivi rajoittaa tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, mukaan lukien lyijyä ja elohopeaa, joilla on suoria ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Tänä syksynä direktiivin vaikutukset alkoivat näkyä yritysten arjessa, kun T5- ja T8-loisteputkien valmistus sekä myynti EU-alueella kiellettiin. Muutos on hyvä. Tilalle tulevat monia ympäristö-, terveys-, työhyvinvointivaikutuksia sekä kustannussäästöjä tuovat LED-ratkaisut. Nähtävissä on unionin pyrkimys siirtyä tulevina vuosina täysin LED-valaistuksen aikaan EU-alueella.

loisteputki T8 T5 Led-putki led-valoputki energiatehokkuus ESG Rohs direktiivi ESG-raportointi ESG-rapotti

Yhteenveto

ESG-käytänteet ovat enemmän kuin vain uusi haaste yrityksille; ne ovat mahdollisuus parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa positiivista mainetta markkinoilla. Energiatehokkaat ratkaisut kuten LED-valaistus ovat keskeisiä tässä kehityksessä. Kun yritykset tekevät uusien periaatteiden mukaisia valintoja, ne eivät ainoastaan paranna mainettaan tai täytä vähimmäisvaatimuksia, vaan luovat myös perustan pitkäaikaiselle menestykselle ja vastuulliselle kasvulle. Teoista tulee näkyviä, kun muistetaan myös mitata ja raportoida.

 

Sami Jukarainen, FRG Group Oy

 


FRG Group Oy on uuden ajan energiasuunnittelun asiantuntijakumppani. Autamme yrityksiä siirtymään kohti tehokkaampaa, kestävämpää ja älykkäämpää toimintaa. Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme yritysten sähköenergiaratkaisuja. Erityisosaamisenamme on LED-valaistukset, aurinkoenergia ja lämpöpumput. Kaikki mitä teemme on mitattavaa, ESG-raportoitavaa ja kestävää. Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voimme auttaa yritystäsi saavuttamaan energiatehokkuuden ja työympäristön parannukset.

 

USE your energy wisely