As Oy Kuopion Nuppineulan energiaremontti

Kiinteistön energian kulutus kuinka pienentää energiankulutusta
As Oy Nuppineula

Taloyhtiö sijaitsee Kuopion Neulamäessä ja koostuu kolmesta erillisestä kerrostalosta kokonaistilavuudeltaan 20 000m3.

Talot on rakennettu vuonna 1982 ja lämmitysmuotona on kaukolämpö.

Taloyhtiössä on aiemmin ollut asuntoja yhtensä 63 kpl, joista suurin osa opiskelija-asuntoina ja huoneistot ovat olleet pääsääntöisesti solukäytössä. Vuonna 2018 asukkaita oli 167 henkilöä. Taloyhtiön uusi omistaja Ruuhi Invest Oy aloitti syksyllä 2018  kiinteistössä kehityshankkeen, jonka myötä yhtiössä tulee olemaan 89 kpl asuntoja.

Energiansäästö kiinteistössä
As Oy Nuppineula oli aikaisemmin soluasuntoja.

 

FRG:n rooli hankkeessa on suunnitella ja toteuttaa tarvittavat energiansäästötoimenpiteet kokonaispalveluna  energiakustannusten vähentämiseksi.

Hankkeella lisätään asukkaiden viihtyvyyttä, pienennetään taloyhtiön CO2 päästöjä sekä saadaan taloyhtiön energiamaksuja tiputettua järkevälle tasolle, jolloin paineita yhtiövastikkeen nostolle ei ole ja normaaleihin kunnossapitotoimenpiteisiin jää enemmän rahaa.

ENERGIAKATSELMUS:

FRG toteutti kiinteistöön energiankatselmuksen, jossa todettiin talotekniikan nykytilanne, eri järjestelmien energiankulutukset sekä järjestelmien kunto ja jäljellä oleva käyttöikä. Katselmus toteutettiin FRG:n asiantuntijoiden avulla ja havainnoista tehtiin katselmusraportti, jossa esitettiin järjestelmien nykytila, suositeltavat tehostamistoimenpiteet, investointien suuruus sekä takaisinmaksuajat.

HAVAINTOJA:

Sähkö ja valaistus: Valaistustasot olivat piha-alueella erittäin heikot. Porraskäytävät olivat hämäriä eivätkä valaistuksen ohjausten painonapit toimineet kunnolla. Yhteisissä tiloissa valot unohtuivat asukkailta päälle. Lisäksi saunat olivat päällä, vaikka vuoroja ei oltu varattu. IV- puhaltimien käyttöajat eivät olleet ajantasalla eikä autolämmityspistorasioissa ollut aikaohjauksia.

Kiinteistön energian säästö
Pihavalaistus oli hyvin hämärää.

 

Lämmitys: Kiinteistön lämmönvaihdin sekä ohjauskeskus oli vaihdettu vuonna 2011 ja ne ovat kunnossa. Asuntojen ja yleisten tilojen patteriventtiilit sekä termostaatit tarkastettiin ja niistä löytyi runsaasti puutteita. Tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa kiinteistön lämmitysjärjestelmä olisi vaihdettu omavaraiseksi maalämmöksi.

Vesi: Kiinteistön vesikalusteiden kunto tarkastettiin sekä tarkasteltiin virtaukset. Samalla havaittiin, ettei huoneistoissa ollut omia vesimittareita.

 

JATKOTOIMENPITEET:

Taloyhtiössä päätettiin vaihtaa porraskäytävien ja muiden yleisten tilojen valaistusjärjestelmät liiketunnistimilla toimivaksi LED-valaistukseksi. Painonapit jäävät nyt pois käytöstä, valot syttyvät automaattisesti sinne, missä valoa tarvitaan eikä enää tarvitse miettiä päälle unohtuneita valoja.

Piha-alueiden, sisäänkäyntien sekä kevyen liikenteen väylän valaistus vaihdetaan energiatehokkaaksi LED-valaistukseksi, jonka värisävyksi valittiin 4000K entisen 3000K:n sijaan.

Piha led valo valaistus
Uudet LED-pihavalaisimet.

 

Hankkeessa tarkastettiin autolämmityspisteiden, saunojen sekä IV-koneiden käyntiajat ja ne muutettiin vastaamaan nykytarvetta.

Sähkösopimus kilpailutettiin uusiksi. Toimittajaksi valittiin uusi energiapalveluyhtiö ja uuden sopimuksen myötä taloyhtiön sähköenergiakustannukset tulevat olemaan laskusuuntaiset seuraavan kolmen vuoden aikana eikä yllättäviä kustannusten nousuja tule.

Alkuperäiset patteritermostaatit päivitetään uusiin sekä lisätään tiloihin, joista ne puuttuivat kokonaan. Mahdolliset epäkuntoiset patteriventtiilit vaihdetaan uusiin.

Lämmitysjärjestelmän päivittämistä maalämpöön ei tässä kohteessa ollut järkevä toteuttaa. Lämmönvaihdin on uusittu 2011 ja kiinteistö sijaitsee kaupunkialueella, joten takaisinmaksuaika olisi painunut yli 15 vuoden.

Huoneistojen ja yleisten tilojen rikkinäiset sekä alkuperäiset paljon kuluttavat vesikalusteet vaihdetaan uusiin vähemmän kuluttaviin kalusteisiin. Asuntoihin lisätään huoneistokohtaiset vesimittarit.

 

Mielenkiintoinen kehitysprojekti ja siihen liittyvät energiansäästötoimenpiteet ovat tällä hetkellä käynnissä. Toimenpiteiden arvioidaan vähentävän energiakustannuksia n. 20 %.  Hanke valmistuu kesällä 2019, jonka jälkeen päästään todentamaan saavutetut energiansäästöt sekä toteamaan myös, kuinka paljon edellä mainituilla toimenpiteillä saadaan CO2 -päästöjä jatkossa vähennettyä.

Suoraa vertailupohjaa kulutusjakaumille ei käytännössä ole, koska asunnot ovat toimineet aiemmin solukäytössä. Nyt ne muutetaan asunnoiksi, joiden määrä yhtiössä kasvaa ja varustelutaso tulee nousemaan. Kulutusjakauma tulee siis olemaan melko erilainen entiseen verrattuna. Seurannan avulla voidaan kuitenkin löytää vielä uutta säästöpotentiaalia ja yhtenä jatkotoimenpiteenä tarkastellaan myös oman aurinkovoimalaitoksen hankintaa. Kiinteistön sijainti ja kattopintojen ilmansuunta on aurinkoenergian tuottamiselle optimaalinen.

Käytävävalaistus led kiinteistön energian kulutus
Rappukäytävien valaistus vaihdettiin liiketunnistimella varusteltuihin LED-valaisimiin.

 

Energiansäästötoimenpiteet toteutetaan osittain taloyhtiön omana investointina ja osittain FRG:n tarjoamalla palvelumallilla, jossa kustannukset rahoitetaan syntyvien säästöjen kautta 5 vuoden aikana.

 

Jos omassa taloyhtiössäsi energia-asiat sekä -laskut mietityttävät ja on tarvetta energiaremontille, niin ota reippaasti yhteyttä. Keskustellaan asiasta lisää ja kartoitetaan säästöpotentiaali sekä kehittämistoimenpiteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Use your energy wisely,

Sami Jukarainen

Toimitusjohtaja

FRG Group Oy

 

Lisää tietoa projektista:

www.frg.fi

www.nuppineula.fi

 

 

Energy is Growth. Use Yours wisely.